Basic Android Programming

Basic Android Programming

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะทำการพัฒนาโปรแกรมบน Android แม้ว่าจะไม่เคยเขียนโปรแกรมบน  Android มาก่อน โดยในหลักสูตรจะทำการปูพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนรู้จักเครื่องมือ SDK ในการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาโปรแกรมบน Android ขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาและการต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองโดยผู้เรียนจะได้เรียนการเขียนโปรแกรมภาษา Java, Kotlin เรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมบน Android รวมถึงพื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน Android ในขั้นประยุกต์ต่อไป

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เข้าใจหลักการพัฒนาและการเขียนโปรแกรม Android 
 • เข้าให้รู้ถึงข้อดีและข้อเสียของส่วนต่างๆ บน Android
 • รู้จักกับเครื่องมือในการเขียน Android ต่างๆ 
 • เรียนรู้การใช้งาน widget ต่างๆ
 • เรียนรู้การกำหนดสีให้แอพพลิเคชัน
 • พื้นฐานการใช้งาน Dialogbox แบบ Alert
 • พื้นฐานการใช้งาน Input Dialog
 • เรียนรู้การออกแบบหน้าจอด้วย Layout แบบต่างๆ
 • รู้จักและใช้งาน SlidingDrawer
 • เรียนรู้การแสงดผลแบบรายการด้วย ListActivity
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมร่วมกับ ListView
 • แนะนำการเขียนโปรแกรมใช้งาน Spinner
 •  รู้จักและใช้งาน GridView
 •  แนะนำการสร้างและใช้งานเมนู
 •  แนะนำการเขียนโปรแกรมกับ Action Bar
 •  การรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง Activity
 •  ตัวอย่างการพัฒนา Android App อย่างง่าย
 •  แนะนำติดตั้งแอพพลิเคชันบนเครื่องโทรศัพท์จริง
 • นักวิชาการ นักไอที ผู้ดูแลระบบ
 • ครูอาจารย์ วิทยากรในสายงานไอที
 • นักเรียน-นักศึกษา
 • ผู้สนใจทั่วไปในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Android
 • มีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่นการสร้างไฟล์ โฟลเดอร์ การลบ การเปลี่ยนชื่อไฟล์ต่างๆ
 • มีความรู้ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการค้นคว้า
 • ผู้เรียนควรมีพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมมาบ้าง ไม่ว่าจะเป็น Java, .Net หรือภาษาอื่นๆ
 • รู้จักระบบปฎิบัติการ Android และเคยใช้งานมาก่อนบ้าง
 • 20 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 5,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,950 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: แนะนำและเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ Android

 •  รู้จักระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ล่าสุดและแนวทางการพัฒนา
 •  เรียนรู้ข้อผิดพลาดหลัก ๆ ที่นักพัฒนาแอนดรอยด์ควรรู้
 •  การติดตั้งเครื่องมือ (Developer Tools) เช่น Java JDK, Android Studio, Emulator
 •  การสร้างโทรศัพท์จำลอง (Emulator)
 •  การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับโปรแกรมพัฒนา Android Studio

Module 2: เริ่มโปรเจ็กต์แรกกับ Android (Hello World Project)

 •  เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างโปรเจ็กต์
 •  เลือกรูปแบบโปรเจ็กต์ที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้น
 •  ทดสอบรันโปรเจ็กต์บน Emulator และอุปกรณ์จริง (มือถือและแท็บแลต)

Module 3: เจาะลึกโครงสร้างของโปรเจ็กต์ Android

 •  แนะนำโครงสร้างโปรเจ็กต์รูปแบบต่าง ๆ
 •  องค์ประกอบไฟล์ในโปรเจ็กต์ที่จำเป็นต้องรู้และเข้าใจก่อนเริ่มพัฒนาแอพพลิเคชั่น
 •  รู้จักกับ Gladle และการทำงานกับเครื่องมือ Android Studio
 •  การตั้งค่า Gladle ให้สามารถเพิ่มความเร็วในการคอมไฟล์โปรเจ็กต์ได้เร็วขึ้น

Module 4: ปรับทัศนะการออกแบบแอพ Android ระหว่างนักพัฒนาและดีไซน์เนอร์

 •  แนวคิดการออกแบบแอพ Android
 •  ทำความรู้จักรูปแบบแอพ Android และมาตรฐานการออกแบบที่ถูกต้อง
 •  กฏเกณฑ์ที่ควรรู้ก่อนเริ่มออกแบบแอพ Android

Module 5: การออกแบบเลย์เอาต์ (Layout) สำหรับแอพ Android

 •  แนะนำการออกแบบเลย์เอาต์
 •  Linear Layout
 •  Relative Layout
 •  Frame Layout
 •  เลย์เอาต์แบบอื่น ๆ
 •  การกำหนดแพตเทิร์นในเลย์เอาต์
 •  Workshop การออกแบบแอนดรอยด์แอพด้วย Layout แบบต่างๆ

Module 6: การทำงานกับวิว (View) ใน Android

 •  รู้จักกับ View
 •  Text View
 •  Edit Text
 •  Button
 •  Checkbox and Radio Button
 •  Progress bar
 •  Switch and Toggle Button
 •  Workshop การทำงานกับ View ใน Android

Module 7: การใช้งาน Debugging ใน Android Studio

 •  Debug ในแอนดรอยด์ทำงานอย่างไร
 •  การใช้งาน Log
 •  การใช้งาน Toast

Module 8: การกำหนดหน่วยวัดใน Android

 •  แนะนำหน่วยวัดที่ควรใช้ และไม่ควรใช้
 •  รู้จักหน่วย DP และ DPI
 •  การใช้หน่วย SP กำหนดขนาดตัวอักษร
 •  การประยุกต์ใช้หน่วย px และ dp สื่อสารระหว่างนักออกแบบและนักพัฒนา

Module 9: ระบบรีซอร์ส (Resource) ใน Android

 •  Resource คืออะไร
 •  รู้จัก Drawable
 •  รู้จักกับไฟล์ R Class
 •  Layout and ID
 •  Menu
 •  Value
 •  Animation
 •  ระบบ Configuration ใน Android
 •  แนวทางการออกแบบ Layout ที่ดี (Layout best practice)
 •  Workshop การประยุกต์ใช้ Resource ออกแบบ Layout

Module 10: การทำงานกับวิว (View) เพิ่มเติม

 •  Image Button
 •  The 9 Path
 •  Selector
 •  Scroll View
 •  Custom View
 •  Custom Attribute
 •  การใช้ Library ภายนอก (3 Party Library) ในการสร้างวิว 
 •  Custom View Group
 •  Workshop การออกแบบ Layout ด้วย View ตอนที่ 2

Module 11: เทคนิคการออกแบบ Layout ขั้นสูง

 •  รู้จักคำสั่ง Include และ Merge
 •  การใช้ Style ใน Android
 •  รู้จักและปรับแต่ง Theme ของ Android

Module 12: Activity ใน Android

 •  ทำความเข้าใจและรู้จัก Activity ใน Android
 •  การเปลี่ยน Activity หรือการ Intent ไปยัง Activity อื่น ๆ
 •  การส่งข้อมูลประเภทตัวแปร ออบเจ็กต์ผ่าน Activity
 •  เรียนรู้ Task and Back Stack
 •  ทำความเข้าใจ Activity Lifecycle
 •  รู้จัก Acitivy’s instants State Saving/Restoring
 •  CustomView’s State Saving/Restoring
 •  Custom ViewGroup’s View Hierarchy State Saving/Restoring
 •  Activity’s presistableMode
 •  รู้จักการทำลาย (Terminate) หรือยกเลิก Activity
 •  การรับค่ากลับจาก Activity ตัวที่สองมายังตัวแรก
 •  การจัดการเมื่อมีการหมุนหน้าจอ
 •  การจัดการกับคียร์บอร์ดบนหน้าจอ
 •  การใส่ลูกเล่น Transittion ให้กับ Activity

Module 13: การเขียนโค๊ดด้วยโครงสร้างแบบ MVC

 •  วางโครงสร้างโค๊ดของคุณด้วย Model-View-Controller (MVC)
 •  ประกาศ Java Class ให้กับ Package
 •  การทำงานระดับ Application
 •  การใช้งาน Model as Singleton และ Contextor
 •  การทำงานกับ Application Context และ Activity Context

Module 14: การทำงานกับ Fragmentation

 •  Fragmentation ใน Hardware ของแอนดรอยด์
 •  ความแตกต่างของ UI/UX ในมือถือและแท็บแลต
 •  Fragmentation ใน OS
 •  ทำความรู้จักและฝึกใช้งาน Android Support Library
 •  การเขียนเงื่อนไขตรวจสอบเวอร์ชั่นใน Android

Module 15: เรียนรู้การทำงานกับ Flagment

 •  เรื่องราวความเป็นมาก่อนมาเป็น Fragment
 •  ประเภทการใช้งาน Fragment ทั้งแบบ Replace และ Backstack
 •  เริ่มต้นสร้าง Fragment แรกพร้อมกับทำความเข้าใจ Fragment Lifecycle
 •  การวางตัว Fragment บน Activity
 •  การเข้าถึง Fragment จาก Activity ด้วยคำสั่ง FindFragmentById & findFragmentByTag
 •  การทำงานกับ Fragment State Saving/Restoring
 •  เรียนรู้ FragmentTansaction’s add() vs replace()
 •  การเขียน Pop a Fragment from Backstack
 •  การใช้ Fragment Transition
 •  ทำความเข้าใจกับ FragmentTransaction’s attach() and detach()
 •  เรียนรู้การแยกส่วนของ Application ใน Activity
 •  Best Practices ของการ Save/Restore State ของ Activity และ Fragment
04/02/2020 10:15:42