แสดงรายการคอร์ส ที่มีคำค้น "สอนเขียนโปรแกรม vb"

Basic Visual C#
Basic Visual C#

Course ID: adc-03-03 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (5,900 บาท)

Visual C# Programming เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุทำงานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดย
บริษัทไมโครซอฟท์และมี Anders Hejlsberg เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีรากฐานมาจากภาษาซีพลัสพลัสและภาษาอื่นๆ
(โดยเฉพาะภาษาเดลไฟและจาวา) โดยปัจจุบันภาษาซีซาร์ปเป็นภาษามาตรฐานรองรับโดย ECMA และ ISO

ภาษา C# นั้น เป็นภาษาที่มีรูปร่างหน้าตาและโครงสร้างในแบบที่เรามักจะเรียกว่า “C-Style Language” หรือ ภาษาที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกับภาษา C นั่นเอง ซึ่งแม้แต่ภาษาที่โปรแกรมเมอร์ชาวไทยคุ้นเคยกันดีอย่าง Java และ PHP นั้นก็จัดอยู่ในภาษากลุ่มนี้เช่นกัน นั่นก็เพราะ ว่า “C-Style” เป็นรูปแบบภาษาที่โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่ ที่มักมีพื้นฐานมาจากภาษา C คุ้นเคย แต่ ก็อาจจะเป็นภาษาที่ดูแปลกตา สำหรับผู้ ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน หรือผู้ที่คุ้นเคยกับภาษาที่ค่อนข้างดูคล้ายกับภาษาพูดอย่าง Visual Basic ไปเลยก็เป็นได้ ดังนั้น ถ้าคุณมีพื้นฐานจากภาษาในกลุ่ม C-Style มาก่อนแล้วการเริ่มเรียน C# ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น

คำค้นหา: สอนเขียนโปรแกรม vb

ข้อมูลเพิ่มเติม

 Visual Basic 2010 Programming
Visual Basic 2010 Programming

Course ID: adc-03-09 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (6,500 บาท)

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมเฉพาะทางด้วย Visual Basic 2010 ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft Access 2010 และ Microsoft SQL Server 2005 -2008 ซึ่งสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานของการออกแบบหน้าจอของโปรแกรม การเขียนคำสั่งในการทำงานตั้งแต่ โดยผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเรียนได้ โดยเน้นการปฏิบัติจริง เช่น การสร้างโปรแกรมตัวอย่าง ระบบร้านเช่าหนังสือ ระบบร้านขายสินค้า หรือระบบควบคุมเงินเดือนพนักงานเป็นต้น ซึ่งให้ท่านได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบงานของท่านได้ อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมพื้นฐานซึ่งจะต่อยอดไปสู่การเขียนโปรแกรมระดับที่สูงกว่าเช่น VB.NET, Asp / Asp.Net ได้ อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฐานข้อมูล Ms Access ซึ่งจะเป็นการฝึกการใช้คำสั่ง SQL สำหรับฐานข้อมูล ได้เข้าใจได้ง่ายเพื่อต่อยอด ไปถึงฐานข้อมูลถึงใหญ่ขึ้นเช่น SQL Server 2005 ด้วย

คำค้นหา: สอนเขียนโปรแกรม vb

ข้อมูลเพิ่มเติม

Programming ADO.NET Entity Framework and LINQ
Programming ADO.NET Entity Framework and LINQ

Course ID: adc-03-10 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (11,500 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับการเขียน application ที่ติดต่อกับฐานข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดของ Microsoft คือ ADO.NET Entity Framework และ LINQ ซึ่งจะทำให้ Programmer สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างมาก ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเป็นอย่างสูง  

คำค้นหา: สอนเขียนโปรแกรม vb

ข้อมูลเพิ่มเติม

Entity Framework using Visual Studio 2010
Entity Framework using Visual Studio 2010

Course ID: adc-03-12 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (9,900 บาท)

โดยในปัจจุบันเรามีวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูลมากมาย แต่ใน Visual Studio 2010 ได้นำเสนอวิธีการติดต่อฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบันก็คือ ADO.NET Entity Framework ซึ่งจะทำให้ Programmer สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างมาก ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเป็นอย่างสูง  

คำค้นหา: สอนเขียนโปรแกรม vb

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic ASP.net 4.0 (คอร์สพื้นฐาน)
Basic ASP.net 4.0 (คอร์สพื้นฐาน)

Course ID: wdc-01-06 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (6,500 บาท)

ภาษา ASP นับเป็นอีกภาษาในการเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งจากทางฝั่ง Microsoft ซึ่งตัวภาษาจะมีพื้นฐานมาจากภาษา Visual Basic แต่สำหรับ ASP.NET 4.0 นั้นสามารถเลือกพัฒนาได้ทั้ง Visual Basic และ Visual C# ตามความถนัดของผู้พัฒนา

การเรียนรู้ภาษา ASP.net ในคอร์สพื้นนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น พัฒนา Appication ที่มีความซับซ้อนและต้องการ ระบบความปลอดภัยที่สูงขึ้น ภาษา ASP.NET นับว่าตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

คำค้นหา: สอนเขียนโปรแกรม vb

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced ASP.net 4.0 (คอร์สขั้นสูง)
Advanced ASP.net 4.0 (คอร์สขั้นสูง)

Course ID: wdc-01-07 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,500 บาท)

หลักสูตร Advanced ASP.NET 4.0 เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่เคยเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET ด้วย VB.NET และ C# มาแล้ว และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บให้มากขึ้น โดยมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มาพร้อมกับ ASP.NET และ .NET 4.0 เพื่อนำไปใช้ในการสร้างเว็บแอพลิเคชันในระดับองค์กร พร้อมการใช้งานร่วมกับ AJAX ที่มีการใช้งานเทคโนโลยีที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น

คำค้นหา: สอนเขียนโปรแกรม vb

ข้อมูลเพิ่มเติม

Top

itgenius facebook fanpage
บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (IT Genius Engineering Co.,Ltd.)
CopyRight © 2013-2014 itgenius.co.th