ASP.NET Core 5 with Angular 12

ASP.NET Core 5 with Angular 12

ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นสมัยใหม่ มีเครื่องมือภาษาและ framework ให้เลือกใช้มากมาย หนึ่งในภาษาที่มีประสิทธิภาพสูงคือ C# ของ Microsoft ด้วยลักษณะตัวภาษาเป็น OOP ตั้งแต่เริ่ม ดังนั้นจึงเหมาะสมทั้งงานขนาดเล็กไปถึงระบบใหญ่ๆ ที่มีความซับซ้อน การทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างดี โดยทาง Microsoft ได้พัฒนา Framework ที่ไว้สำหรับทำงานบนเว็บที่ชื่อว่า .NET Core ซึ่งทำงานภายใต้ .NET Framework และในปัจจุบันยังเปิดเป็นโอเพนซอส สามารถทำงานได้ทั้งบน Windows , MacOS และ Linux จึงเปิดกว้างให้นักพัฒนาทุก Platform สามารถเข้ามาใช้งานได้สะดวกขึ้นมาก

เนื้อหาการอบรมในหลักสูตรนี้ จะเป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นแบบ "Full Stack" กล่าวคือจะใช้ Angular 12 เป็นส่วน Frontend และใช้ ASP.NET Core (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น .NET 5) ล่าสุดเป็นส่วน Backend โดยเขียนเป็น API ให้ Angular เรียกใช้งาน ร่วมกับฐานข้อมูลยอดนิยม ทั้ง MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL และ MongoDB ทำงานผ่าน Entity Framework Core ที่ทาง Microsoft พัฒนามาให้ทำงานกับฐานข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

เนื้อหาหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ ที่ยังไม่มีประสบการณ์กับภาษา C# มาก่อน สามารถเริ่มเรียนรู้ได้จากที่นี่เลย จะมีการปรับพื้นฐานภาษา C# เวอร์ชั่น 9 ให้ก่อนเล็กน้อยก่อนจะเข้าสู่การทำงานกับ ASP.NET Core 5 ร่วมกับ Angular ผ่านการทำ Workshop หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาพรวม และนำไปต่อยอดในอนาคตได้ต่อไป

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่รองรับการพัฒนา

 • รองรับ Windows 7, 8 ,10, 11
 • รองรับ MacOS
 • รองรับ Linux OS
 • ใช้โปรแกรม Visual Studio Code (VS Code) เป็นเครื่องมือหลัก
 • มีการใช้งาน Docker เสริมเนื้อหากับบางฐานข้อมูล (ไม่ใช้ Docker ก็สามารถเรียนได้ปกติ)

ปกติราคาหลักสูตรนี้ด้วยระยะเวลาและเนื้อหาที่นำมาสอนจะมีราคาเต็มอยู่ประมาณ 4,500 บาท แต่ทางสถาบันนำมาจัดโปรโมชั่นด้วยราคาสุดพิเศษ และอาจจะมีราคานี้เพียงรอบเดียวเท่านั้น

((( เปิดลงทะเบียนพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)))

 • สำหรับ 50 ท่านแรกราคา 300 บาท
 • ลำดับที่ 51-100 ราคา 400 บาท
 • และลำดับที่ 101 เป็นต้นไปที่ราคา 500 บาทเท่านั้นครับ

การอบรมในหลักสูตรนี้เป็นการสอนสดออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco webex conference และมีการบันทึกการอบรมส่งให้ดูย้อนหลังทั้งหลักสูตรครับ

กำหนดการอบรม

 • วันที่ 6,7,20 และ 27 พฤศจิกายน 2564 (4 วัน) เวลา 13:00-17.00
 • อบรมรวม 4 วัน เฉลี่ยวันละ 4 ชั่วโมง
 • ระยะเวลารวมทั้งหลักสูตร 16 ชั่วโมง
อบรมออนไลน์ (สอนสด)
 • 6 - 27 พฤศจิกายน 2021
 • 16 ชั่วโมง

.NET Core 5 Angular 12

.NET Core 5 Angular 12

ภาพรวมหัวข้อการอบรม

 • Module 1: การเตรียมเครื่องมือและความพร้อมทั้งบน Mac และ Windows
 • Module 2: พื้นฐานภาษา C# ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code
 • Module 3: พื้นฐาน Angular 12 สำหรับการสร้าง UI
 • Module 4: แนะนำ APS.NET Core 5
 • Module 5: สร้าง NET 5 Web API
 • Module 6: การทำงานกับ Entity Framework Core ใน .NET 5
 • Module 7: WORKSHOP: Angular 12, .NET Core & Microsoft SQL Server
 • Module 8: WORKSHOP: Angular 12, .NET Core & MySQL
 • Module 9: WORKSHOP: Angular 12, .NET Core & PostgreSQL
 • Module 10: WORKSHOP: Angular 12, .NET Core & Mongo DB

รายละเอียดหลักสูตร

Module 1: การเตรียมเครื่องมือและความพร้อมทั้งบน Mac และ Windows

 • แนะนำสเปกและคุณสมบัติเครื่องที่จะติดตั้งเครื่องมือสำหรับ .NET Core
 • ขั้นตอนการติดตั้ง .NET 5 SDK
 • ขั้นตอนการติดตั้ง Visual Studio Code (VS Code) และส่วนเสริม (Extension) ที่จำเป็นสำหรับ C#, .NET Core และ Angular
 • แนะนำการติดตั้ง Docker desktop บน Windows และ MacOS (ใช้งานเสริม ไม่บังคับ)
 • แนะนำขั้นตอนการติดตั้งฐานข้อมูล MS SQL Server ทั้งลงบนเครื่อง และลงผ่าน Docker
 • แนะนำขั้นตอนการติดตั้งฐานข้อมูล MySQL ทั้งลงบนเครื่อง และลงผ่าน Docker
 • แนะนำขั้นตอนการติดตั้งฐานข้อมูล PostgreSQL ทั้งลงบนเครื่อง และลงผ่าน Docker
 • แนะนำขั้นตอนการติดตั้งฐานข้อมูล MongoDB ทั้งลงบนเครื่อง และลงผ่าน Docker

Module 2: พื้นฐานภาษา C# ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code

 • การสร้างโปรเจ็กต์ Console Apps สำหรับเขียนภาษา C# ด้วย Visual Studio Code
 • การประกาศตัวแปรและตัวดำเนินการ
 • การเขียนเงื่อนไข (Condition) ใน C#
 • การทำซ้ำ (Loop) ใน C#
 • การสร้างฟังก์ชัน (Method) ใน C#
 • รู้จัก Class และการเขียนโปรแกรมแบบ Object ในเบื้องต้น
 • ตัวแปรชนิด Array และการใช้งาน
 • การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในโปรแกรม (Error & Debugging)

Module 3: พื้นฐาน Angular 12 สำหรับการสร้าง UI

 • การขึ้นโปรเจ็กต์ Angular 12 ใน VS Code
 • การติดตั้งและใช้งาน Angular Material UI Library
 • การทำงานกับ Component ใน Angular 12
 • การสร้างเมนูใน Angular
 • การสร้างแบบ Form ใน Angular ด้วย Angular Material UI
 • การสร้างและทำงานกับ Routing ใน Angular
 • การเขียน Service เพื่อติดต่อกับ API ใน Angular
 • การแสดงผลข้อมูลจาก API ใน Angular
 • ออกแบบ UI สำหรับไว้ทำ CRUD ใน Angular 12

Module 4: แนะนำ APS.NET Core 5

 • รู้จัก .NET Framework
 • ความแตกต่างระหว่าง .NET Core 3.1 และ .NET 5
 • ขึ้นโปรเจ็กต์ .NET แบบ webapi ด้วย Visual Studio Code
 • การทำงานกับ Controller และ Actions
 • การทำงานกับ Routing
 • รู้จัก Return type แบบต่างๆ
 • การเขียนโปรแกรมแบบ Asynchronous ใน .NET Core
 • การสร้าง Model ใน .NET Core
 • การทำ Validation ให้กับ Model ที่สร้าง
 • การเขียน Services

Module 5: สร้าง NET 5 Web API

 • แนะนำภาพรวม Web API ใน .NET 5
 • The Model-View-Controller (MVC) Pattern
 • New Controller & GET a New Character
 • Routing with Parameters
 • HTTP Methods Explained
 • Add a New Data with POST
 • Best Practice: Web API Structure
 • Asynchronous Calls
 • Modify with PUT
 • Delete Method

Module 6: การทำงานกับ Entity Framework Core ใน .NET 5

 • ทำความรู้จัก Entity Framework Core
 • Object-Relational-Mapping & Code-First Migration
 • Installing Entity Framework Core
 • Installing SQL Server Express (with Management Studio)
 • First Migration
 • GET Implementations
 • POST Implementations
 • PUT Implementations
 • DELETE Implementations

.NET Core 5 Angular 12

Module 7: WORKSHOP: Angular 12, .NET Core & Microsoft SQL Server

 • สร้างโปรเจ็กต์ .NET 5 แบบ Web API
 • สร้าง DB Object สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
 • กำหนด Enable CORS and JSON Serializer
 • สร้าง Model
 • สร้าง Customers Screen API
 • สร้าง Upload File API
 • สร้าง Angular Project
 • กำหนด Routing and Navigation ใน Angular
 • สร้างหน้าเพิ่มข้อมูล Customer ใหม่
 • สร้างหน้า Detail ของ Customers
 • อัพโหลดรูปภาพจาก Angular ผ่าน .NET 5 API
 • ทำส่วนการ Sorting และ Filltering ใน Angular

.NET Core 5 Angular 12

Module 8: WORKSHOP: Angular 12, .NET Core & MySQL

 • สร้างโปรเจ็กต์ .NET 5 แบบ Web API
 • สร้าง DB Object สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL
 • กำหนด Enable CORS and JSON Serializer
 • สร้าง Model
 • สร้าง Customers Screen API
 • สร้าง Upload File API
 • สร้าง Angular Project
 • กำหนด Routing and Navigation ใน Angular
 • สร้างหน้าเพิ่มข้อมูล Customer ใหม่
 • สร้างหน้า Detail ของ Customers
 • อัพโหลดรูปภาพจาก Angular ผ่าน .NET 5 API
 • ทำส่วนการ Sorting และ Filltering ใน Angular

.NET Core 5 Angular 12

Module 9: WORKSHOP: Angular 12, .NET Core & PostgreSQL

 • สร้างโปรเจ็กต์ .NET 5 แบบ Web API
 • สร้าง DB Object สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL
 • กำหนด Enable CORS and JSON Serializer
 • สร้าง Model
 • สร้าง Customers Screen API
 • สร้าง Upload File API
 • สร้าง Angular Project
 • กำหนด Routing and Navigation ใน Angular
 • สร้างหน้าเพิ่มข้อมูล Customer ใหม่
 • สร้างหน้า Detail ของ Customers
 • อัพโหลดรูปภาพจาก Angular ผ่าน .NET 5 API
 • ทำส่วนการ Sorting และ Filltering ใน Angular

.NET Core 5 Angular 12

Module 10: WORKSHOP: Angular 12, .NET Core & Mongo DB

 • สร้างโปรเจ็กต์ .NET 5 แบบ Web API
 • สร้าง DB Object สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล Mongo DB
 • กำหนด Enable CORS and JSON Serializer
 • สร้าง Model
 • สร้าง Customers Screen API
 • สร้าง Upload File API
 • สร้าง Angular Project
 • กำหนด Routing and Navigation ใน Angular
 • สร้างหน้าเพิ่มข้อมูล Customer ใหม่
 • สร้างหน้า Detail ของ Customers
 • อัพโหลดรูปภาพจาก Angular ผ่าน .NET 5 API
 • ทำส่วนการ Sorting และ Filltering ใน Angular

ตัวอย่าง Workshop ในหลักสูตรนี้

.NET Core 5 Angular 12

.NET Core 5 Angular 12

.NET Core 5 Angular 12

.NET Core 5 Angular 12

.NET Core 5 Angular 12

.NET Core 5 Angular 12

.NET Core 5 Angular 12

แจกฟรี Angular 12 Admin Template

.NET Core 5 Angular 12

 • Angular 12+
 • Angular Material UI 12.0.3
 • Bootstrap 5.0.1
 • No jQuery
 • Style With SASS
 • AuthGuard Integrated on page
 • Material table and ngx-datatable
 • Multi Language Integration (English, German, Spanish)
 • Validation Forms
 • Cross Browsers Support
 • Nested Routing
 • Fully Responsive layout
 • Font Awesome 5
 • 5 Different Charts Libraries
 • Google Fonts
 • Form Wizards
 • Chart Application

16 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท

ลงทะเบียนแล้ว

338 คน

สั่งซื้อวิดีโอบันทึกการอบรม
ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้