Basic Laravel 8 and React JS with Docker

Basic Laravel 8 and React JS with Docker

นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสมัยใหม่ จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องในสายงานอยู่หลายอย่างที่จำเป็นด้วยกัน โดยเฉพาะการจะก้าวมาเป็นนักพัฒนาแบบ Full Stack (พัฒนาทั้งส่วนหน้าบ้านและหลังบ้าน) ได้นั้นต้องมีความรู้ในการออกแบบฝั่งหน้าบ้านด้วยภาษา html css js หรืออาจจะใช้ framework ยอดนิยมอย่าง React JS, Angular หรือ Vue.js ช่วยในการทำงาน ส่วนภาษาโปรแกรมมิ่งฝั่งหลังบ้าน (backend) นั้นก็มีหลากหลาย อาทิ PHP, Python, Java, JavaScript, Go และอื่นๆ โดยอาจเลือกตามความชอบ ความถนัดของตนเองหรือทีมงาน นอกจากนั้นแล้วการพัฒนาร่วมกันยังต้องมีการสร้างสภาพแวดล้อมของเครื่องไม้เครื่องมือให้ตรงกัน โดยยุคปัจจุบันเราก็นิยมใข้ Docker มาเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันครับ

สำหรับเนื้อหา Basic Laravel 8 and React JS with Docker นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆ สำหรับทุกคน เพราะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีในการหยิบจับเครื่องมือ ภาษาโปรแกรมมิ่ง และ Framework มาช่วยงานออกแบบพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นแบบ Full Stack โดยใช้ React JS เป็นหน้าบ้าน และใช้ Laravel 8 Framework เป็นส่วนหลังบ้าน เขียนเป็นลักษณะ Web API มาเชื่อมต่อกัน รวมทั้งแนะนำการเซ็ตอัพเครื่องมือและสภาพแวดล้อมด้วย Docker ตั้งแต่พื้นฐาน ทุกคนสามารถเริ่มเรียนรู้จากก้าวแรกพร้อมเห็นภาพรวมทั้งหมดของการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นได้อย่างดี

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่รองรับการพัฒนา

 • รองรับ Windows 7, 8 ,10, 11
 • รองรับ MacOS
 • รองรับ Linux OS
 • ใช้โปรแกรม Visual Studio Code (VS Code) เป็นเครื่องมือหลัก
รับจำนวนจำกัดเพียง 300 ท่านแรกเท่านั้น (สำหรับเรียนรอบสด)
สำหรับลำดับที่เกิน 300 เป็นต้นไปจะได้รับลิงก์เข้าเรียนผ่านวิดีโอบันทึกการอบรมย้อนหลังครับ
ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

การอบรมในหลักสูตรนี้เป็นการสอนสดออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco webex conference และมีการบันทึกการอบรมส่งให้ดูย้อนหลังทั้งหลักสูตรครับ

กำหนดการอบรม

 • วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 (3 วัน) เวลา 20.30-23.30
 • อบรมรวม 3 วัน เฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมง
 • ระยะเวลารวมทั้งหลักสูตร 9 ชั่วโมง
อบรมออนไลน์ (สอนสด)
 • 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022
 • 9 ชั่วโมง

ภาพรวมหัวข้อการอบรม

 • ภาพรวมและการเตรียมความพร้อม
 • Module 1: การเตรียมเครื่องมือและความพร้อมทั้งบน Mac และ Windows
 • เรียนรู้ Docker
 • Module 2: แนะนำภาพรวมการใช้งาน Docker
 • เรียนรู้ Laravel 8
 • Module 3: พื้นฐานการทำงานกับ Laravel 8
 • เรียนรู้ React JS
 • Module 4: พื้นฐานการทำงานกับ React.js
 • Module 5: การใช้ React กับ REST API

รายละเอียดหลักสูตร

ภาพรวมและการเตรียมความพร้อม

Module 1: การเตรียมเครื่องมือและความพร้อมทั้งบน Mac และ Windows

 • แนะนำสเปกและคุณสมบัติเครื่องที่จะติดตั้งเครื่องมือสำหรับ docker
 • ขั้นตอนการติดตั้ง Docker desktop บน Windows 10 Pro
 • ขั้นตอนการติดตั้ง Docker Toolbox สำหรับ Windows รุ่นเก่ากว่า 10 Pro
 • การติดตั้ง Docker desktop บน MacOS
 • ติดตั้ง Visual Studio Code และส่วนเสริม Docker ที่จำเป็น

เรียนรู้ Docker

Module 2: แนะนำภาพรวมการใช้งาน Docker

 • Workflow ในการทำงานกับ Docker
 • เริ่มต้นใช้งาน Hello World Docker กัน
 • เริ่มต้นสร้าง Container แรกจาก Images ที่ดึงมา
 • การ Stop และ Start Container
 • การแสดงข้อมูลของ Container
 • สรุปคำสั่งพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานกับ Docker

เรียนรู้ Laravel 8

Module 3: พื้นฐานการทำงานกับ Laravel 8

 • การติดตั้ง Laravel 8 ผ่าน Docker
 • พื้นฐานการสร้างและจัดการ Routing บน Laravel 8
 • พื้นฐานการทำงานกับ Controller บน Laravel 8
 • การทำงานกับ View บน Laravel 8
 • การวาง Layout เพื่อแยกส่วนโค๊ดให้ทำงานกับเว็บขนาดใหญ่ได้บน Laravel 8
 • Laravel 8 กับการเชื่อมต่อและจัดการฐานข้อมูล
 • การสร้าง Rest API ใน Laravel 8

เรียนรู้ React JS

Module 4: พื้นฐานการทำงานกับ React.js

 • ติดตั้งเครื่องมือสำหรับการพัฒนา React.js
 • ทำไมต้องใช้ JSX
 • ข้อกำหนดพื้นฐานของ JSX
 • การแสดงค่าของตัวแปรใน JSX
 • การคำนวณค่าในและแสดงผล (Expression) ใน JSX
 • การแสดงหรือซ่อนเนื้อหาใน JSX
 • คุณสมบัติพื้นฐานของคอมโพเนนต์
 • วิธีสร้างคอมโพเนนต์ใช้เอง
 • การใช้งาน css และ Bootstrap 5 framework ใน React

Module 5: การใช้ React กับ REST API

 • สร้างโปรเจ็กต์ React JS สำหรับเชื่อมต่อ Web API ด้วย Laravel 8
 • ทดสอบการทำงาน Create-Read-Update-Delete (CRUD) ของ API
 • ใช้งาน HTTP Request อย่างง่ายด้วย Axios
 • ฝึกเขียน CRUD Rest API ใน React.js ร่วมกับ Bootstrap 5

9 ชั่วโมง

ราคา 0 บาท

ลงทะเบียนแล้ว

790 คน

สั่งซื้อวิดีโอบันทึกการอบรม
ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้