Dart Programming for flutter

Dart Programming for flutter

ภาษา Dart (dart programming) นับว่าเป็นภาษาที่กำลังได้รับความนิยมอีกตัวในโลกการเขียนโปรแกรมมิ่ง โดย Google เปิดตัวภาษานี้มาตั้งแต่ปี 2011 โดยมีเป้าหมายอยากได้ภาษาที่มีความยึดหยุ่นสูง เรียนรู้ง่าย และสามารถทำงานได้บนอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก มือถือ ไปจนถึง server

ในปี 2020 นี้ภาษา Dart มีความโดดเด่นขึ้นมาอย่างมาก เพราะเป็นภาษาที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้งานสร้าง Mobile Application ยอดนิยมอย่าง "Flutter framework" นั่นเอง โดยหากทุกท่านต้องการเรียนรู้การสร้างแอพเพียงครั้งเดียวแล้วได้ทั้ง Android / iOS/ Web เราสามารถใช้งานเจ้า Google Flutter ได้เลยครับ ซึ่งตัว flutter เองนั้น นักพัฒนาจำเป็นต้องใช้ภาษา Dart ในการพัฒนาทั้งส่วน UI (หน้าตาแอพ) ไปจนถึงส่วนการเขียนคำสั่งประมวลผล ลอจิกต่างๆ เรียกได้ว่าภาษา Dart เพียงภาษาเดียว ทำได้ทั้งส่วนออกแบบและโปรแกรมมิ่งไปเลย ไม่ต้องเรียนรู้กันหลายตัว

หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับทุกท่า ที่ต้องการก้าวเข้ามาสู่การเรียนรู้ภาษา Dart เพื่อนำไปใช้ในการเขียนแอพพลิเคชั่นด้วย flutter framework ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่ทุกท่านควรจะมีพื้นฐานกับตัวภาษา Dart นี้เสียก่อน จะทำให้การเรียนรู้เจ้า flutter เป็นไปได้ง่าย และมีความเข้าใจดียิ่งขึ้น

ปกติราคาหลักสูตรนี้ด้วยระยะเวลาและเนื้อหาที่นำมาสอนจะมีราคาเต็มอยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาท แต่ทางสถาบันนำมาจัดโปรโมชั่นด้วยราคาสุดพิเศษ และอาจจะมีราคานี้เพียงรอบเดียวเท่านั้น ราคาเริ่มต้น 50 ท่านแรก เพียง 199 บาท หรับท่านที่ 51 เป็นต้นไปราคา 299 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนทางสถาบันนำมาใช้อัพเกรดห้องอบรมต่อไปครับ

การอบรมในหลักสูตรนี้เป็นการสอนสดออนไลน์ ผ่านโปรแกรม cisco webex conference และมีการบันทึกการอบรมส่งให้ดูย้อนหลังทั้งหลักสูตรครับ

กำหนดการณ์อบรม

 • เริ่มวันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 เวลา 19:00-23.00
 • อบรมเฉลี่ยวันละ 4 ชั่วโมง
 • ระยะเวลารวมทั้งหลักสูตร 12 ชั่วโมง
อบรมออนไลน์ (สอนสด)
 • 17 - 19 มิถุนายน 2020
 • 12 ชั่วโมง

ภาพรวมหัวข้อการอบรม

Module 1: พื้นฐานภาษา Dart สำหรับผู้เริ่มต้น

 • แนะนำภาษา Dart
 • การเตรียมเครื่องมือ
 • การเขียน Dart บนออนไลน์ด้วย Dart Pad
 • การกำหนด Coding Style และ Convention ต่างๆ
 • การสร้างและเรียกใช้งานตัวแปรในภาษา Dart
 • การสร้างและจัดการข้อมูลแบบตัวเลข
 • การจัดการข้อมูลแบบ Booleans
 • รู้จัก Const และ Final คีย์เวิร์ด
 • การเชื่อมต่อตัวแปรและข้อความในภาษา Dart
 • การใช้เครื่องหมาย (Operators) ต่างๆ ในภาษา Dart

Module 2: เงื่อนไข ลูป และฟังก์ชันในภาษา Dart (Control Flow and Function)

 • การกำหนดเงื่อนไขด้วย if..else (Control Flow - If Statements)
 • เงื่อนไขทางตรรกศาสตร์ (Logical Operators)
 • การเขียนโปรแกรมทำซ้ำ (Loop) ด้วยคำสั่ง While, Do-While, Break , For
 • การเขียนเงื่อนไขด้วยคำสั่ง Switch Cases
 • การเขียนฟังก์ชันในภาษา Dart
 • ฟังก์ชันแบบมี Return Types
 • รู้จักการใช้เครื่องหมาย => หรือ Arrow Operator
 • อากิวเมนต์และฟังก์ชันใน Dart(Arguments and Functions in Dart)
 • Optional Parameters in Dart
 • Lexical Scope in Dart

Module 3: Data Structures and Collections in Dart

 • รู้จักข้อมูลแบบ Collection ใน Dart
 • การสร้างและใช้งานข้อมูลแบบ List
 • การสร้างและใช้งานข้อมูลแบบ Maps
 • การจัดการข้อมูลแบบ List และ Maps แบบต่างๆ

Module 4: การเขียนโปรแกรมแบบ OOP ใน Dart (Object Oriented Programming)

 • แนะนำ Class และ Objects ในภาษา Dart
 • การสร้าง Class และ Instance มาใช้งาน
 • การเพิ่ม Method ลงใน Class
 • การทำงานกับ Constructor ใน Class
 • การใช้งาน Setter และ Getters

Module 5: การสืบทอดใน Class ของภาษา Dart (Inheritanced)

 • แนะนำการสืบทอดในภาษา dart เบื้องต้น
 • สร้าง class และ inheritance
 • รู้จัก override method
 • การสืบทอด class ผ่าน constructors
 • การทำงานกับ method toString() - Override

Module 6: เรียนรู้ Abstract และ Interface ใน Dart

 • แนะนำ Abstract และ Interface ใน Dart
 • การสร้าง Abstract และ Interface ใน Dart
 • การประยุกต์ใช้งาน Abstract และ Interface ใน Dart

Module 7: แนะนำตัวอย่างการนำภาษา Dart ไปใช้งานกับ Flutter

 • ตัวอย่างการใช้ Class ใน flutter
 • ตัวอย่างการสร้าง method constructor ใน flutter
 • ตัวอย่างการใช้งาน Inheritance ใน flutter
 • ตัวอย่างการเขียน override ใน flutter

12 ชั่วโมง

ราคา 299 บาท

ลงทะเบียนแล้ว

142 คน

สั่งซื้อวิดีโอบันทึกการอบรม
ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้