Microsoft Tools

12 ชั่วโมง 6,500 บาท
ลด 10% เหลือ 5,850 บาท
 • ป้อนรายการที่นี่
...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 10,000 บาท
ลด 10% เหลือ 9,000 บาท
 • ป้อนรายการที่นี่
...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 8,900 บาท
ลด 10% เหลือ 8,010 บาท
 • ป้อนรายการที่นี่
...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

6 ชั่วโมง 4,500 บาท
ลด 10% เหลือ 4,050 บาท
 • ป้อนรายการที่นี่
...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

6 ชั่วโมง 4,500 บาท
ลด 10% เหลือ 4,050 บาท
 • ป้อนรายการที่นี่
...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 9,500 บาท
ลด 10% เหลือ 8,550 บาท
 • ป้อนรายการที่นี่
...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

6 ชั่วโมง 5,500 บาท
ลด 10% เหลือ 4,950 บาท
 • ป้อนรายการที่นี่
...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

6 ชั่วโมง 8,500 บาท
ลด 10% เหลือ 7,650 บาท
 • ป้อนรายการที่นี่
...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

6 ชั่วโมง 6,500 บาท
ลด 10% เหลือ 5,850 บาท
 • ป้อนรายการที่นี่
...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

6 ชั่วโมง 3,500 บาท
ลด 10% เหลือ 3,150 บาท
 • ป้อนรายการที่นี่
...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

14 ชั่วโมง 6,000 บาท
ลด 10% เหลือ 5,400 บาท
 • ป้อนรายการที่นี่
...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

14 ชั่วโมง 8,000 บาท
ลด 10% เหลือ 7,200 บาท
 • ป้อนรายการที่นี่
...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

30 ชั่วโมง 10,000 บาท
ลด 10% เหลือ 9,000 บาท
 • ป้อนรายการที่นี่
...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

 • ป้อนรายการที่นี่
...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

 • ป้อนรายการที่นี่
...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 4,500 บาท
ลด 10% เหลือ 4,050 บาท

คุณเคยประสบปัญหาอย่างนี้หรือไม่ เรียงลำดับข้อความภาษาไทยแล้วสระมาก่อนพยัญชนะแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร กดแป้นแท็บ 2 ครั้งแล้วทั้งย่อหน้าเยื้องเข้ามาทั้ง ๆ ที่ต้องการให้เฉพาะบรรท...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 4,000 บาท
ลด 10% เหลือ 3,600 บาท

คุณเคยประสบปัญหาเช่นนี้หรือไม่ มีคำสั่งที่นิยมใช้งานบ่อย ๆ แต่ต้องเสียเวลาคลิกหลายขั้น ไม่รู้ว่าจะนำคำสั่งดังกล่าวขึ้นมามาแสดงบนแถบเครื่องมือลัดคำสั่งอย่างไร ต้องการกำหนดให้แบบอ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

6 ชั่วโมง 3,500 บาท
ลด 10% เหลือ 3,150 บาท
 • ป้อนรายการที่นี่
...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 5,900 บาท
ลด 10% เหลือ 5,310 บาท
 • ป้อนรายการที่นี่
...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 4,500 บาท
ลด 10% เหลือ 4,050 บาท

Microsoft Visio 2016 และ 2019 เป็นหนึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการสร้าง Flow Chart หรือ Diagram ของงานในสาขาต่างๆ ให้ทำได้ง่ายขึ้น ลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของการส...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 5,900 บาท
ลด 10% เหลือ 5,310 บาท

Microsoft Access เป็นหนึ่งในชุด Office ของ Microsoft เป็นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Regional Database Management  System :RDBMS ซึ่งมีประสิทธิภาพในการจัดการฐานข้...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 4,900 บาท
ลด 10% เหลือ 4,410 บาท

Microsoft Access เป็นหนึ่งในชุด Office ของ Microsoft เป็นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Regional Database Management  System :RDBMS ซึ่งมีประสิทธิภาพในการจัดการฐานข้...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 3,900 บาท
ลด 10% เหลือ 3,510 บาท

Microsoft Access เป็นหนึ่งในชุด Office ของ Microsoft เป็นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Regional Database Management  System :RDBMS  ซึ่งมีประสิทธิภาพในการจัดกา...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 3,900 บาท
ลด 10% เหลือ 3,510 บาท

Microsoft PowerPoint เป็นหนึ่งในชุด Office ของ Microsoft สำหรับการสร้างงานสำเสนอที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ในเวอร์ชั่น 2016 และ 2019 นี้มาพร้อมความสามารถมากมา...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 3,900 บาท
ลด 10% เหลือ 3,510 บาท

หลักสูตรนี้เน้นการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในงานทางด้านการคำนวณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทบทวนเนื้อหาตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานในเวิร์กชีท กฎเกณฑ์เกี่ยวกับก...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 4,000 บาท
ลด 10% เหลือ 3,600 บาท

Microsoft Word 2016 และ 2019 เป็นหนึ่งในชุดโปรแกรมสำหรับออฟฟิศ ทำหน้าที่สร้างและจัดการเอกสารที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน มีพัฒนาการและฟีเจอร์ใหม่ๆ มาให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้และเพิ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 7,900 บาท
ลด 10% เหลือ 7,110 บาท

Microsoft Project 2016 เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการบริหารโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างที่ผู้ทำโครงการนั้นต้องการ สามารถวางแผนควบคุม ติดตามความคืบหน้า การกำหนดระยะเวลา ทั้งแบบโค...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 6,500 บาท
ลด 10% เหลือ 5,850 บาท

Microsoft Project 2016 เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการบริหารโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างที่ผู้ทำโครงการนั้นต้องการ สามารถวางแผนควบคุม ติดตามความคืบหน้า การกำหนดระยะเวลา ทั้งแบบโค...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 4,500 บาท
ลด 10% เหลือ 4,050 บาท

Microsoft Office 365 เป็นชุดเครื่องมืออันทรงพลังจาก Microsoft ที่พัฒนาในรูปแบบของ Cloud มีการผสมผสานการใช้งานระบบอีเมล์ Exchange รวมทั้งสามารถทำงานกับโปรแกรมต่าง ๆ ในตระกูล Offi...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 4,000 บาท
ลด 10% เหลือ 3,600 บาท

Microsoft Office 2019 เป็นรุ่นล่าสุดปัจจุบันที่ Microsoft พัฒนาและปล่อยให้ผู้ใช้งานได้เริ่มใช้งานกันแล้ว นับเป็นอีกก้าวสำคัญของชุด Office ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน โดยในรุ่นนี้ม...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 4,500 บาท
ลด 10% เหลือ 4,050 บาท

Windows 10 เป็นระบบปฎิบัติการรุ่นล่าสุดจากทางบริษัท Microsoft มาพร้อมความสามารถมากมาย ในรุ่นนี้รองรับการทำงานทั้งบนเดสก์ทอป โน๊ตบุ๊ค และสมาร์ทโฟน โดยหน้าตาการใช้งานจะเหมือนกันบน...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 4,500 บาท
ลด 10% เหลือ 4,050 บาท

Microsoft Outlook 2016 ถือเป็นเครื่องมือด้านการจัดการอีเมล์และปฎิทินตัวล่าสุดจาก Microsoft ที่ได้รับความนิยมและไว้วางใจมายาวนาน ในหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรขั้นประยุกต์ใช้งาน Outlo...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 12,000 บาท
ลด 10% เหลือ 10,800 บาท

ไมโครซอฟต์ได้ออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ “Microsoft Dynamics NAV 2018” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2017 ซึ่งถือเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์ ระบบ ERP สำหรับธุร...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 4,000 บาท
ลด 10% เหลือ 3,600 บาท
 • ป้อนรายการที่นี่
...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

6 ชั่วโมง 3,500 บาท
ลด 10% เหลือ 3,150 บาท

เป็นหลักสูตรที่จะเน้นเรียนรู้การใช้งาน Excel ให้ลึกมากกว่าการใช้งานแบบปกติทั่วไป เช่น การทำงานกับหลาย Worksheetพร้อมกัน การจัดการกับหน้าจอภาพให้แสดงข้อมูลหลาย Worksheet หรือหลาย...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

6 ชั่วโมง 4,500 บาท
ลด 10% เหลือ 4,050 บาท

ในการแก้ปัญหาของการทำงานใน Excel เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วนั้น จำเป็นที่จะต้องอาศัยการเขียนโปรแกรมเข้าไปช่วยจัดการ เพราะการทำงานแบบ Manual นั้นจะใช้เวลาหลายขั้นตอนและในบาง...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 3,500 บาท
ลด 10% เหลือ 3,150 บาท

หลักสูตรนี้จะเป็นการเน้นเรียนถึงหลักความสำคัญและความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยเฉพาะในส่วนของโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหลายที่ช่วยในการจัดการเอก...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 4,500 บาท
ลด 10% เหลือ 4,050 บาท

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปใช้งานในธุรกิจทั่วไป ใน OpenOffice ประกอบไปด้วยโปรแกรมหลักๆของการใช้งานใน Office ทั่วไปคือ Writer Calc และ Impress โดยผู้เรียนไม่ต้องมีพื้...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 6,500 บาท
ลด 10% เหลือ 5,850 บาท

MS Project เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการบริหารโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างที่ผู้ทำโครงการนั้นต้องการ สามารถวางแผนควบคุม ติดตามความคืบหน้า การกำหนดระยะเวลา ทั้งแบบโครงการเดียวแล...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

20 ชั่วโมง 7,500 บาท
ลด 10% เหลือ 6,750 บาท

ในหลักสูตรนี้จะแนะนำพื้นฐานการสร้างฐานข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Acess 2010 โดยเริ่มจากการใช้ Template ที่มากับตัวโปรแกรม เนื้อหาในหลักสูตรครอบคลุมโครงสร้างและการปรับแต่งฐานข้อมู...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 3,500 บาท
ลด 10% เหลือ 3,150 บาท

Visio เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการสร้าง Flow Chart หรือ Diagram ของงานในสาขาต่างๆ ให้ทำได้ง่ายขึ้น ลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของการสร้าง Flow Chart บน Visio คือ มีรู...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 4,000 บาท
ลด 10% เหลือ 3,600 บาท

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการใช้งาน Microsoft Outlook ขั้นสูงเหมาะกับผู้ที่ใช้งาน Microsoft Outlook มาอย่างต่อเนื่อง และต้องการทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติกับ Microsoft Out...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 3,500 บาท
ลด 10% เหลือ 3,150 บาท

Microsoft Outlook เป็นโปรแกรม e-mail ในชุดผลิตภัณฑ์ Office 2003 มีความสามารถในการทำงานสูง เช่น รับส่ง e-mail ที่มี Rich Text ได้, จองนัดหมาย, บันทึกข้อมูลลูกค้า, จัดระบบงาน, บัน...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 4,000 บาท
ลด 10% เหลือ 3,600 บาท

เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก Microsoft Access พื้นฐาน เน้นเทคนิคในการใช้งาน Microsoft Access เนื้อหาจะครอบคลุมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Table ด้วย Relationship, เทคนิคการสร้าง ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 3,500 บาท
ลด 10% เหลือ 3,150 บาท

เพื่อให้ผู้เข้าฟังการบรรยายได้รู้จักกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access และการจัดการกับข้อมูลในลักษณะต่างๆ รู้จักความหมายและวิธีการสร้างฐานข้อมูล ต...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 4,000 บาท
ลด 10% เหลือ 3,600 บาท

เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก Microsoft PowerPoint พื้นฐาน โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นความสามารถเด็ดต่างๆที่หลายคนอาจจะสงสัย หรือยังไม่เคยใช้มาเปิดเผยเพื่อประยุกต์ใช้งาน Microsoft PowerPo...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 3,500 บาท
ลด 10% เหลือ 3,150 บาท

โปรแกรมนำเสนองาน ที่มีคุณสมบัติต่างๆมากมาย เช่น สามารถนำเสนอสไลด์ได้ในหลายรูปแบบ, มีลูกเล่นในขณะที่มีการนำเสนอ เป็นต้น สามารถจัดรูปแบบเอกสาร, ตาราง, กราฟ และรูปภาพ ได้อย่างมีประ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 4,000 บาท
ลด 10% เหลือ 3,600 บาท

เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากการใช้งาน Microsoft Excel พื้นฐาน โดยความรู้จะมุ่งเน้นฟีเจอร์เด็ดที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านต่างๆ แต่เราอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกับฟีเจอร์เหล่านี้ เช่นฟังก์ชั...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 3,500 บาท
ลด 10% เหลือ 3,150 บาท

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสเปรดชีต หรือตารางคำนวณ เหมาะกับงานที่ต้องการการคำนวณเช่น งานบัญชี งานนำเสนอเป็นตัวเลข หรือกราฟ และอื่นๆ มีคุณสมบัติในการฝังสูตร หรือค่าของฟังก์ชันต่า...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 4,000 บาท
ลด 10% เหลือ 3,600 บาท

Microsoft Word ไม่ใช่โปรแกรมที่ใช้เฉพาะสร้างเอกสาร 1-2 หน้าเท่านั้น โปรแกรมสามารถที่จะใช้พัฒนา หรือสร้างเอกสารขนาดใหญ่ที่มีหลายร้อยหน้า และมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานในการแก้ไขทำให้ส...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 4,500 บาท
ลด 10% เหลือ 4,050 บาท

หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้งาน Microsoft Office 2010 ซึ่งเหมาะกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป (End-User) และผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Prof...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 4,500 บาท
ลด 10% เหลือ 4,050 บาท

Microsoft  Office365 เป็นบริการที่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้บนทุกอุปกรณ์เช่น เว็บบราวเซอร์บนคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือ ซึ่งต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตด้วย...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 3,500 บาท
ลด 10% เหลือ 3,150 บาท

Microsoft Word เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดทำเอกสาร ซึ่งรองรับเอกสารขนาดเล็กจนถึงการจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม สามารถที่จะบันทึก และจัดเก็บในรูปแบบเว็บเพื่อเข้าดูผ่านอินเตอร์เน็ต และทำงา...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา