รายการคอร์ส ที่มีคำค้น "อบรม microsoft access"

Basic Microsoft Access
จำนวน 12 ชั่วโมง 3,500 บาท
ลด 10% เหลือ 3,150 บาท
เพื่อให้ผู้เข้าฟังการบรรยายได้รู้จักกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access และการจัดการกับข้อมูลในลักษณะต่างๆ รู้จักความหมายและวิธีการสร้างฐานข้...

คำค้นหา: อบรม microsoft access

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Advanced Microsoft Access
จำนวน 12 ชั่วโมง 4,000 บาท
ลด 10% เหลือ 3,600 บาท
เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก Microsoft Access พื้นฐาน เน้นเทคนิคในการใช้งาน Microsoft Access เนื้อหาจะครอบคลุมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Table ด้วย Relationship, เทคนิคการ...

คำค้นหา: อบรม microsoft access

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Foundations of Databases: MS Excel and MS Access
จำนวน 20 ชั่วโมง 7,500 บาท
ลด 10% เหลือ 6,750 บาท
The course introduces of creating databases in Access 2010, whether using predefined database templates or building from scratch. This course covers each step of construct...

คำค้นหา: อบรม microsoft access

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา