รายการคอร์ส ที่มีคำค้น "เรียนการใช้งานMicrosoft Outlook"

Basic Microsoft Outlook
จำนวน 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)
Microsoft Outlook เป็นโปรแกรม e-mail ในชุดผลิตภัณฑ์ Office 2003 มีความสามารถในการทำงานสูง เช่น รับส่ง e-mail ที่มี Rich Text ได้, จองนัดหมาย, บันทึกข้อมูลลูกค้า, จัดระบบงา...

คำค้นหา: เรียนการใช้งานMicrosoft Outlook

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Advanced Microsoft Outlook
จำนวน 12 ชั่วโมง (4,000 บาท)
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการใช้งาน Microsoft Outlook ขั้นสูงเหมาะกับผู้ที่ใช้งาน Microsoft Outlook มาอย่างต่อเนื่อง และต้องการทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติกับ Microso...

คำค้นหา: เรียนการใช้งานMicrosoft Outlook

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา